Win elke Rechtszaak tegen 5G moord op je Eigen Lichaam.

Win each Lawsuit against 5G murder on your Own Human Body.


 

www.republiekbvnl.nl/ InterimMinisterPresident DEStokkel

Dossier Rechtszaak tegen Koninkrijk NL voor Rechtspraak - Koninklijk huis - Parlement - Genocide op NL volk.

Courtfile of ICC Lawsuit against Kingdom NL + all UN Presidents of all UN memberstates for Worldwar 3.

 

Important Message:

Now HAARP attacks determine the Economy on Earth, I can no longer be a member of D66.

Despite the hugh Evil power they have = can not be repaired from inside-out.

I have to change 'Office'because we must Categorize Good next to Bad = 2 boxes.


I am now a Member of ww.bvnl.nl

Need all the FBI / DHS homeland assistance I can get, for Upgrading this party into WO3 reality.

twitter.com/BVNLNederland


 
 

Juridische Basis procedure toevoegen aan elk dossier, als je niet ziek gemaakt / gedood wilt worden door 5G vanuit buitenland.

Laat jezelf niet vrijwillig folteren.
Gebruik Folterverdrag voor zelfbehoud.
We live on a Planet , where Hidden Leaders will torture / kill you with 5G.
There is no need to accept this, but the current needed Legal Frame is impressive.
A Bit of Very Hard work for Survival.
Use Basic Legal Frame - as published in this PDF - in all your correspondence.
We construct 'Damageclaim Economy'.
 
 
 
 
 

Juridische aanpak van Crimineel Partij bestuur dat DictatuurNL bouwt ... voor meer 5G moord ... via Internationaal Strafhof corruptie.


 
Methods of work for stopping Criminal political party...that expands DictatorshipNL ...for more 5G murder via ...Int Criminal Court corruption.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How do we honor the people who have been killed by 5G?


Hoe eren wij onze mensen, die zijn gedood met 5G?

 
 
 
 
FBI Director Christopher Wray wil de Win alle Rechtszaken / Schadeclaim Economie.
FBI stopt dus met Steunen van Corruptie VN - Int.Strafhof - NAVO - KoninkrijkNL - EU +
America is nu 100% Rechtenloos.
Elk Slim persoon kan USA failliet maken.
Er is een ICCrechtszaak tegen Wray voor Bouwen DictatuurNL; hij / FBI moeten mij nu Brief schrijven en Schadevergoeding betalen.
Doen zij dit niet... dan kan elk persoon USA failliet maken met Win alle Rechtszaken procedure. In elke Rechtbank op Aarde.


FBI Manager C.Wray does not accept Corruption anymore; Whitehouse - Nato - EU - UN - KingdomNL - Intlcrimcourt corruption rule Earth in Space.
Now FBI must write me an official letter and Pay me for Damage they caused me.
Link naar www.d66republiek.nl/ desireestokkel-icc-rechtszaak-nl
When they Don't ... each Individual on Earth can make USA go Bankrupt.


 
 
 
 
 
 
 
Wij herstellen
'Algemeen Beschaafd Nederlandse Taal'.

Eenduidig taal-gebruik.

Juridische correcte gesprekken vanaf Folterverdrag.

Oplossingsgericht spreken voor Evolutie van Win alle Rechtszaken Economie. 
 
 
 

Jonge Generatie splits zich af van EU - UN criminelen.

SPACEPIT:
lobby vanaf Win alle Rechtszaken procedure / SDE342041.

ISCU:

Intergalaxy Space Court Rechtbank.


Walkie Talkie Leefstijl.

Aanpassen of oprotten.


 
 
 

Verschillende soorten aanvallen op 5G installaties; door 5G hackers.

Different types of attacks on 5G servers ...etc.. ;

by 5G hackers. 
 

Impact van aanval op 5G installaties.

What happens when you are being attacked by 5G hackers?


 
 

We take this video class about Available Metals on Earth as Startingpoint for Damageclaim Economy; which Starts for each Individual from Win all Lawsuits procedure.